20121104

Teşhis!

İnsanın gönlü nüzullü ise; yaşaması fuzuli, ölmesi zarurîdir.

|Ka.|