Kereminal inceleme

Takipte olduğum en iyi spor blogu

Alfa Romeo Giulia Broşür

20120926

"Miğfer ne demek la?" diye soran tanıdığım da vardı vakt-i zamanında..

90 sonrası nesil, bu kelimeyi duyduğunda şu tepkiyi verebilir: “Miğfer ne demek la?” TDK Büyük Türkçe Sözlük’ten bakınabilirsiniz. Boşverin ne demek olduğunu da son hecesi -fer- ile biten kelimeler yazın desem; kaç ilkel yerli 5 dakikada 10 kelime bulabilir?
Birkaç tane benden:
 1. fer Far. fer a. 1. Parlaklık, aydınlık. 2. Canlılık:
 2. Afer Köken:Ar. Söyleyiş: (a:fer) Çok beyaz, bembeyaz.
 3. kofer Toprak sulamak için taş ya da topraktan yapılmış su oluğu.
 4. kalorifer Fr. calorifère a. (l ince okunur) 1. Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak havayı, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat. 2. hlk. Radyatör.
 5. şimendifer Fr. chemin de fer a. 1. Demir yolu. 2. Tren.
 6. güfer Kuvvet.
 7. lüfer Rum. (Birkaç anlamı daha mevcut) a. hay. b. Eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık.
 8. nilüfer Far. n³l°fer (Birkaç anlamı daha mevcut) a. bit. b. Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi.
 9. Ayfer Köken:T.+Far. Ay ışığı.
 10. Gülfer Köken:Far. Gül gibi parlak, gül parlaklığında olan.
 11. nefer Ar. nefer (Birkaç anlamı daha mevcut) Er.
 12. zafer Ar. zafer a. 1. Savaşta kazanılan başarı, 2. Yengi. 3. Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.
 13. Cafer Köken:Ar. Söyleyiş: (ca:fer) 1. Küçük akarsu. 2. Caferî mezhebinin kurucusu. 3. Hz. Ali’nin Mute Savaşı´nda ölen kardeşinin adı.
 14. Gazanfer Köken:Ar. 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam.
 15. atmosfer Fr. atmosphère a. 1. gök b. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. 2. gök b. Hava yuvarı. 3. mec. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava, 4. fiz. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C’de deniz yüzeyinde, 76 santimetre uzunluğunda ve tabanı 1 santimetrekare olan cıva sütununun ağırlığı (1 kilogram 33 gram).
 16. stratosfer Fr. stratosphère a. gök b. Kat yuvarı.
 17. troposfer Fr. troposphère (Birkaç anlamı daha mevcut) a. gök b. Atmosferin 11 kilometre kalınlığında olan ilk katmanı.
 18. mezosfer Fr. mésosphère a. gök b. Orta yuvar.
 19. termosfer Fr. thermosphère a. gök b. Isı yuvarı.
 20. hidrosfer Fr. hydrosphère (Birkaç anlamı daha mevcut) a. coğ. Su yuvarı.
 21. litosfer Fr. lithosphère (Birkaç anlamı daha mevcut) a. jeol. Taş yuvarı.
  Dipnot: Bir de iyonosfer var.