20110926

| Tözlerinin hapsindeyim |

Kaç gündür diyalektikle alevlenirken düşünceler,
ben çılgın ben yine tözlerinin hapsindeyim..

|Ka.|